Tvångsmål

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde för klienter i LVU-, LPT-, LRV- och LVM- mål.

Processen i tvångsmål ställer höga krav på juridisk kunskap, erfarenhet och gott omdöme.

Vi på Advokatfirman Lundberg & Åkerlund har stor erfarenhet av att processa i tvångsmål.

 

LVU – Lag om vård av unga

Socialnämnden kan besluta att omhänderta barn och ungdomar med tvång om det föreligger brister i hemförhållanden eller på grund av den unges eget beteende. Både vårdnadshavare och barn har rätt till egna offentliga biträden.

 

LPT- Lag om psykiatrisk tvångsvård

Patienter kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård om personen lider av en allvarlig psykiatrisk störning och vårdbehovet är oundgängligt. Om patienten motsätter sig vård skall förvaltningsrätten utse ett offentligt biträde för att tillvarata patientens intresse.

 

LRV - Lagen om rättspsykiatrisk vård

Rättspsykiatrisk vård blir aktuellt om personen på grund av psykisk störning inte kan dömas till fängelse för ett brott. Straffet är då inte tidsbestämt utan chefsöverläkaren ansöker om förlängning av vården med

6 månader i taget. Förvaltningsrätten har då att avgöra om vården skall fortsätta. Vid varje förnyad ansökan har personen rätt till ett offentligt biträde.

 

LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Socialnämnden kan besluta att omhänderta vuxna missbrukare med tvång om personen till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel inte tillgodoser vård frivilligt. Omhändertagandet ska prövas av förvaltningsrätten och personen har då rätt till ett offentligt biträde.

Besöksadress
Köpmangatan 56
972 34 Luleå
Postadress
Box 136
971 04 Luleå
Kontakt
0920-46 10 60
0920-609 64
© 2023 Lundberg & Åkerlund
Information om cookies