Personskadereglering

Den som i samband med till exempel en trafikolyckshändelse har blivit skadad har rätt till ersättning för sin personskada, vi hjälper dig med skaderegleringen.

Att råka ut för en trafikolycka är tyvärr inte ovanligt. Vissa av byråns advokater arbetar med att hjälpa personer som råkat ut för trafikolyckor med att vara ombud gentemot de försäkringsbolag som reglerar olyckan och bestämmer skadeståndet. Normalt är det försäkringsbolaget som betalar det arbete som advokaten utför.

Besöksadress
Köpmangatan 56
972 34 Luleå
Postadress
Box 136
971 04 Luleå
Kontakt
0920-46 10 60
0920-609 64
© 2023 Lundberg & Åkerlund
Information om cookies