Hästjuridik

Juridiska frågor hänförliga till hästnäringen, s k hästjuridik, är den del av civilrätten som reglerar köp- och skadeståndsrättsliga frågor avseende hästar. Det omfattar även andra områden som avtalsrätt och försäkringsrätt.

Advokatfirman Lundberg & Åkerlund har specialiserad kompetens av tvistemål med inriktning mot hästjuridik. Utöver den juridiska kompetensen är advokat Linda Sarja sakkunnig inom området häst i egenskap av utbildad hippolog, tidigare tränare i hoppning, tävlingsryttare och ridskolechef.

 

Att kunna förena de mycket goda juridiska egenskaperna med hästkunskaperna anser vi är en förutsättning för att på bästa sätt kunna tillvarata klientens intresse inom detta område.

Besöksadress
Köpmangatan 56
972 34 Luleå
Postadress
Box 136
971 04 Luleå
Kontakt
0920-46 10 60
0920-609 64
© 2023 Lundberg & Åkerlund
Information om cookies