Asylrätt

Som asylsökande kan du bli förordnad ett offentligt biträde, som hjälper dig att föra din talan. Det är bra att känna till att du kan önska vem du vill ha som ditt offentliga biträde under asylprocessen. Om du inte framställt en egen önskan, så väljer Migrationsverket ut ett offentligt biträde åt dig.

På Advokatfirman Lundberg & Åkerlund är vi flera jurister som arbetar som offentliga biträden och du kan därför meddela att du önskar någon av oss som offentligt biträde. Vi har stor erfarenhet av att biträda flyktingar och andra skyddsbehövande, under prövningen hos Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen.
Besöksadress
Köpmangatan 56
972 34 Luleå
Postadress
Box 136
971 04 Luleå
Kontakt
0920-46 10 60
0920-609 64
© 2023 Lundberg & Åkerlund
Information om cookies