samt KONKURSUTFÖRSÄLJNING
& OFFENTLIGA AUKTIONER

Konkurs – Restauranginventarier

Publicerad den 22 november 2017 09:23
Afflixit AB försattes i konkurs 2017-09-29. Konkursgäldenären har bedrivit restaurang från förhyrda lokaler på Kronan i... Läs mer

Linda Sarja

ADVOKATBakgrund
Jur kand. Umeå Universitet 2014

Tidigare anställd hos:
- Familjens Jurist, jurist
- Migrationsverket, asylenheten

Anställd vid advokatfirman Lundberg & Åkerlund sedan 7 oktober 2015.

Inriktning

Tvistemål, köp- och avtalsrätt, familjerätt, personskadereglering samt specialiserad inom hästjuridik. Förordnanden från tingsrätt och förvaltningsrätt såsom målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ställföreträdare och offentligt biträde.


Direktnummer: 0920-46 10 69
E-post »

 image_linda_sarja