KONKURSUTFÖRSÄLJNING
& OFFENTLIGA AUKTIONER

Konkurs – Restauranginventarier

Publicerad den 22 november 2017 09:23
Afflixit AB försattes i konkurs 2017-09-29. Konkursgäldenären har bedrivit restaurang från förhyrda lokaler på Kronan i... Läs mer

Johan Engström

ADVOKATBakgrund
Jur kand. Umeå Universitet

Tidigare anställd hos:
- Skatteverket
- Notarie vid Skellefteå tingsrätt
- Kronofogde vid Kronofogdemyndigheten
- Tf länsassessor vid Länsstyrelsen i Norrbotten

Anställd vid advokatfirman Lundberg & Åkerlund sedan
1 januari år 2013.

Inriktning
Asylrätt, tvistemål bl.a. familjerätt, uppdrag som målsägandebiträde.

Direktnummer: 0920-46 10 68
E-post »