KONKURSUTFÖRSÄLJNING
& OFFENTLIGA AUKTIONER

Konkurs – Restauranginventarier

Publicerad den 22 november 2017 09:23
Afflixit AB försattes i konkurs 2017-09-29. Konkursgäldenären har bedrivit restaurang från förhyrda lokaler på Kronan i... Läs mer

Bo Forsberg

ADVOKAT, DELÄGARE
Född 1951.

Bakgrund
Jur kand.
Tingsnotarie vid Haparanda tingsrätt.
Hovrättsfiskal vid Hovrätten för Övre Norrland samt tingsfiskal vid dåvarande Bodens tingsrätt.
Har också arbetat vid Länsrätten, Åklagarmyndigheten och inom Lantbrukarnas riksförbund (LRF).
Egen advokatverksamhet sedan 1988.

Inriktning
Asylrätt, fastighetsrätt, brottmål och personskaderätt.

Direktnummer: 0920-46 10 67
E-post »