Arkiv
Kategorier

Konkurs – Restauranginventarier

Publicerad den 22 november 2017 09:23

Afflixit AB försattes i konkurs 2017-09-29. Konkursgäldenären har bedrivit restaurang från förhyrda lokaler på Kronan i Luleå.


Konkursförvaltaren emotser anbud på inventarierna som helhet men tar även emot bud Avseende delar.

Ange tydligt vad lämnad bud avser. Säljes i befintligt skick.


Förteckning finns att hämta här och bilder finns här

Bud skall skickas via mail till:
jenny@lundbergakerlund.se

Senast den 6 december kl 12:00. Ange om lämnat bud innefattar moms eller inte.

Fri prövningsrätt förbehålles.