KONKURSUTFÖRSÄLJNING
& OFFENTLIGA AUKTIONER

 

                                   

                                     

       

 
 Välkommen till Advokatfirman Lundberg & Åkerlund!

 

Vi är medlemmar i Sveriges Advokatsamfund, och följer de advokatetiska reglerna. Det innebär bl.a. att vi har tystnadsplikt, är lojala med våra klienter och att vi alltid opartiskt tillvaratar våra klienters intressen i tvister och förhandlingar.